kurs og konferanser

Forbundsstyre- og landsstyremøte på Sørmarka

Forbundsstyret hadde årets siste møte i går, tirsdag 9.desember. På dagsorden sto blant annet budsjetter for fondene, avtalestrategi IKT-bransjen, høring om allmenngjøring av LOK, situasjonen i forbindelse med tjenestedirektivet, FKE-saken, start forberedelser av landsmøtet i 2011, status engasjement av forbundssekretær og forlengelse av engasjement polskspråklig forbundssekretær.

Dagsorden for landsstyret 10. og 11. desember er budsjett 2009, valg av delegater til LO-kongressen, den politiske situasjonen med innleder kulturminister Trond Giske, gjennomgang av forbundets kursvirksomhet, suppleringsvalg til ungdomsutvalget, trekking av vervepremie og markering av forbundets 10 første år.

%d