tariff

Brudd i lønnsforhandlingene – oppgjøret til mekling

Tirsdag 6.mai endte bistandsforhandlingene i Relacom med at vi ikke klarte å bli enige, oppgjøret går derfor til mekling. Vi har enda ikke en dato for mekling, først skal alle bistandsforhandlinger i LO Stat / Spekter – området gjennomføres, deretter følger de vanlige fase 3 – forhandlingene mellom LO Stat og Spekter. En god gjetning vil nok tilsi mekling i tidsrommet rundt 1.juni.

 

Det ble brudd, hovedsakelig fordi avstanden mellom krav og tilbud på lønn er for stort. Samtidig gjenstår det også noen tekstmessige utfordringer, spesielt i forhold til lønnssystem og tjenestepensjon.

 

Forhandlingsutvalget opplever at ledelsen i altfor liten grad tar innover seg den store andelen lavtlønte blant våre medlemmer, det at vi ligger langt bak sammenlignbare gruppers lønnsnivå. Vi mener den situasjonen tilsier at våre medlemmer må ha mer enn andre, ellers blir vi værende lavtlønte.

 

Vi beklager sterkt at ledelsen, i stedet for å imøtekomme oss på dette, velger å sende oppgjøret til mekling, i håp om at faren for konflikt skal medføre at vi nok en gang skal ta til takke med lave lønnstillegg. Vi mener at avstanden ikke er større enn at en imøtekommelse vil ha en langt lavere kostnad enn kostnaden en eventuell konflikt vil tilsvare.

 

Klubben vil de neste 2 ukene prioritere å reise rundt på medlemsmøter i hele Norge. Foreløpig møteplan ser slik ut:

 

Skien               8.mai

Stavanger         14.mai

Haugesund       15.mai

Bergen             15.mai

Oslo                20.mai

Sarpsborg        22.mai

 

Vi ber lokale tillitsvalgte ta kontakt hvis de ønsker besøk til et medlemsmøte.

 

STYRET

%d