tariff

Enighet i A-delsforhandlingene

Det ble i går ettermiddag løsning i A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter. Nå går oppgjøret inn i fase 2 og virksomhetsvise forhandlinger med frist ved midnatt 30. april.

Resultatet A-del ble:

  • et generelt tillegg på 3 900 kroner
  •  et tillegg på 5 850 kroner per år til arbeidstakere med en årslønn som er lavere enn 301 320 kroner
  • AFP etter LO/NHO-modellen for alle arbeidstakere som ikke er omfattet av offentlige ordninger.

Tilgang til statistikk og lønnsdata
Partene skal i først omgang ha tilgang til relevant informasjon/lønnsdata som understøtter forhandlinger basert på de avtalte kriteriene, herunder lønnsdata fordelt på kjønn. Dette har vært et problem i tidligere forhandlinger fordi virksomhetene i Spekter har ikke vært flinke til å presentere lønnsdata som kan brukes som grunnlagsmateriale, skriver LO Stat på sin hjemmeside.

Tilbake til fase 3-forhandlinger
I protokollen slås det fast at partene skal legge vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede i den virksomhetsvise lønnsfastsettelsen. Også spørsmål knyttet til tjenestepensjon kan bli forhandlingstema i B-delsforhandlingene. Dersom de lokale parter ikke blir enige i disse spørsmålene, vil dette bli behandlet i fase3-forhandlingene i henhold til Spekters forhandlingsmodell.

Sentral bistand
Ved behov for bistand skal dette varsles så tidlig som mulig, og siste frist for å be om bistand i de lokale forhandlingene er torsdag 24. april kl. 1600.

Forbundets avtaler


Område 3: Avinor
O
mråde 9: ErgoGroup AS, Geomatikk AS, Stiftelsen Norsk Telemuseum, Relacom AS, Statnett Transport AS, Statnett SF og Umoe IKT AS
Område 10: Helseforetak

 

 

I tillegg til disse forhandlingene skal det også etableres en ny overenskomst for FUBI AS.

%d bloggere liker dette: