kurs og konferanser

LO-kongressen 2009 – tidsfrister

LOs 32. ordinære kongress holdes i dagene 11.- 15. mai 2009. Forbundene og LOs fylkeskonferanser inviteres til å fremme forslag som ønskes behandlet på Kongressen. Forslagsfristen fra forbundenes lokalorganisasjoner og LOs distriktskontorer er satt til 1. august 2008. Fra forbund og fylkeskonferanser er fristen til LO 1. november 2008.

%d