sosial dumping

Kan kreve dokumenter på vertslandets språk

EU domstolen har slått fast at et vertsland kan kreve dokumenter på eget språk om lønn, arbeidstid, ansettelsesbevis og annet av et utenlandsk firma på midlertidig oppdrag. Dommen gjelder de krav tyske myndigheter stiller og som EU-kommisjonen mente stred mot retten til frie tjenesteytelser. Dommen, som falt i juli i år, har også betydning for EØS-statenes rett til å kreve tilsvarende opplysninger og at disse er tilgjengelig på arbeidsplassen.

%d