Uncategorized

Ny klubbavis!

I dag kommer sommernummeret av klubbavisa ut!  Trykk på papirversjon av Klubbavisa på toppen av sida eller trykk her. Obs, dere må bruke passordet. Husker du det ikke så spør nærmeste tillitsvalgt.

Sånn åpner avisa:

FRA REDAKSJONENSommerferien er nært forestående for mange og vi benytter anledningen til å ønske alle en god sommer! I dette nummeret kan du lese om kurs i klubben, om hvordan aksjonsdagen 9.mai forløp og om utjevning av kvinnelønn i årets lønnsoppgjør. Øivind Juul Schetne har også et innlegg om inn/utleie i bedriften og du kan se bilder fra aksjonsdagen. Sissel Hallem og Anita Bødtger 

Legg inn en kommentar

%d